Category: Artikuj

Njohuri të përgjithshme mbi personalitetin

Njohuri të përgjithshme mbi personalitetinstudio psikologjie

Psikologjia nuk kufizohet vetëm me studimin e proceseve psikike njohëse, emocinale, të vullnetshme dhe me shqyrtimin e anës psikologjike të veprimtarisë.
Ajo studjon edhe ato veçori të qenësishme dhe të qëndrueshme, që e bëjnë një njeri të dallojë nga njerëzit e tjerë, d.m.th. ato veçori që përcaktojnë personalitetin e tij.

Read more

Asnjëherë nuk është vonë për të reaguar dhe për të merituar më të mirën

Asnjëherë nuk është vonë për të reaguar dhe për të merituar më të mirën Një thënie e vjetër popullore thotë: …

Përdorimi i kanabisit në rritje: Cilat janë pasojat në shëndetin mendor?

Përdorimi i kanabisit në rritje: Cilat janë pasojat në shëndetin mendor? Kanabisi: përdorimi është në rritje, thonë …

3 gjëra që duhet të pranoni nëse doni të kapërceni dhimbjen dhe vuajtjen

3 gjëra që duhet të pranoni nëse doni të kapërceni dhimbjen dhe vuajtjen Herët ose vonë të gjithë do të hasim …