Category: Confidence

Supervizim për të sapodiplomuarit apo psikologët e rinj

Supervizim për të sapodiplomuarit apo psikologët e rinj

Në Shqipëri, si në shumë vende të tjera, ekziston një praktikë standarde për psikologët e rinj që përfshin mbikëqyrjen nga një profesionist i licencuar dhe me përvojë përpara se të marrin licencën e tyre profesionale.

Ky proces mbikëqyrjeje është thelbësor për të siguruar që psikologët e rinj të fitojnë aftësitë dhe përvojën e nevojshme për të ushtruar profesionin në mënyrë etike, me kompetencë dhe me përgjegjësi. Gjatë mbikëqyrjes, mbikëqyrësi ndihmon të diplomuarin e ri të integrojë teorinë me praktikën, të kuptojë dinamikën e marrëdhënieve me klientët dhe të adresojë sfidat klinike në mënyrë efektive.

Mbikëqyrësi, zakonisht një psikolog me përvojë dhe ekspertizë të njohur, i jep të mbikëqyrurit komente të rregullta, udhëzime profesionale dhe mbështetje emocionale. Ky proces mësimor i mbikëqyrur është thelbësor për rritjen profesionale dhe personale të psikologut të ri dhe kontribuon në cilësinë e përgjithshme të shërbimeve psikologjike që i ofrohen komunitetit.

Vetëm pas përfundimit me sukses të periudhës së mbikëqyrjes dhe demonstrimit të zotërimit të aftësive dhe njohurive të nevojshme, i sapodiplomuari mund të aplikojë për licencë profesionale për të ushtruar profesionin e psikologut të pavarur. Ky proces mbikëqyrjeje dhe licencimi është krijuar për të garantuar sigurinë dhe mirëqenien e klientëve dhe për të ruajtur standarde të larta profesionale në praktikën e psikologjisë në Tiranë dhe në mbarë vendin.

Zgjidhni Studio Psikologjie për Mbikëqyrjen Profesionale: Rritje dhe Mbështetje për Psikologët e Rinj

Studio Psikologjie në Tiranë ofron supervizim për të sapodiplomuarit apo psikologët e rinj. Mbikëqyrja është një proces përmes të cilit një profesionist më me përvojë ofron mbështetje dhe udhëzime për një profesionist me më pak përvojë ose të trajnuar. Në kontekstin e psikologjisë, mbikëqyrja është thelbësore për zhvillimin profesional dhe personal të psikologut të ri.

Gjatë supervizimit, profesionistët e studios sonë sigurojnë një mjedis të sigurt dhe bashkëpunues në të cilin psikologu i ri mund të eksplorojë rastet klinike, të diskutojë sfidat e tyre dhe të marrë reagime konstruktive për punën e tyre. Kjo e ndihmon të trajnuarin të zhvillojë aftësitë klinike, të reflektojë mbi stilin e tyre terapeutik dhe të menaxhojë situata komplekse me klientët.

Supervizimi është veçanërisht e rëndësishme për të sapodiplomuarit ose psikologët e rinj sepse ofron një mundësi për të përmirësuar aftësitë e tyre, për të përmirësuar ndërgjegjësimin e tyre për veten dhe dinamikën e marrëdhënieve të tyre me klientët dhe për të adresuar çdo vështirësi ose dilemë etike që mund të lindë në praktikën klinike.

Për më tepër, supervizimi ndihmon në sigurimin e cilësisë dhe efektivitetit të performancës profesionale në fushën e psikologjisë duke promovuar standarde të larta të kujdesit dhe përgjegjësisë ndaj klientëve.

Takimet e supervizimit ndihmojnë profesionistin në fazat e diagnostikimit dhe trajtimit dhe mundësojnë përsosjen e metodës në procesin klinik përmes analizave të thelluara shkencore, analizës së rasteve të trajtuara dhe krahasimit me një psikoterapist ekspert.

Duke qenë se në këshillimin psikologjik dhe psikoterapinë instrumenti i ndryshimit është psikologu apo psikoterapisti, supervizimi duhet të mësojë se çfarë duhet bërë kur përballemi me situata të ndryshme klinike, por gjithashtu dhe mbi të gjitha të ndihmojë profesionistët të identifikojnë karakteristikat personale që pengojnë zhvillimin e trajtimit.

 

Objektivat e Takimeve

Mbikëqyrja do të fokusohet në aspektet teknike të menaxhimit dhe në dinamikën e marrëdhënieve ekzistuese në mjedis.

Qëllimi i takimeve të supervizimit për të sapodiplomuarit apo psikologët e rinj është që:

 • rritjen e aftësive për intervistë,
 • të zhvillojnë aftësitë e ndërtimit dhe menaxhimit të marrëdhënieve terapeutike
 • inkurajojnë ndërtimin dhe ruajtjen e një identiteti profesional
 • inkurajoni një fokus të vëmendshëm në procesin klinik të filluar me pacientin,
 • ndihmoni pacientin të ndërtojë një qëllim pune dhe plan trajtimi,
 • promovojnë përvetësimin e aftësive për të lexuar sjelljet e pacientit në dritën e fazës klinike në të cilën ndodh procesi i ndryshimit të pacientit,
 • analizoni punën tuaj për ta mbajtur atë të paralel me objektivat e ndryshimit të pritur nga klientët,
 • identifikoni çdo gabim, ngërç ose rezonancë personale që lind gjatë trajtimit.

Me metodën e psikoterapisë strategjike ndërhyrja mund të jetë e shkurtër, jo sepse oraret e punës janë të kufizuara dhe të paracaktuara, por sepse planet e veprimit janë efektive.

Takimet e supervizimit për të sapodiplomuarit apo psikologët e rinj do të na lejojnë të përsosim këtë metodë pune dhe t’i afrojmë ata që nuk e kanë atë me një sistem teknikash pragmatike dhe të dobishme për ta bërë më efikas profesionistin që punon privatisht dhe në organizata.

Si përfundim, supervizimi i ofruar nga Studio Psikologjie në Tiranë përfaqëson një burim të rëndësishëm për të sapodiplomuarit apo psikologët e rinj që dëshirojnë të rriten dhe të përmirësohen në praktikën e tyre profesionale.

Dhe nesë po pyesin sa kushton një takim supervizimi për të sapodiplomuarit apo psikologët e rinj?

 • Takim supervizimi – 60 minuta, 5000 lekë të reja/ 50€ euro

info@studiopsikologjie.al

+355692642618

 

 

Shëndeti mendor të meshkujt

Shëndeti mendor të meshkujt

Pse burrat kanë frikë të flasin për shëndetin e tyre mendor?

Pritjet sociale dhe rolet tradicionale gjinore luajnë një rol të rëndësishëm në arsyen pse burrat shpesh hezitojnë të diskutojnë ose të kërkojnë kujdes për çështjet e tyre të shëndetit mendor. Stereotipet gjinore që theksojnë nevojën e burrave për të qenë të fortë dhe këmbëngulës mund të ngrenë një tendosje në gatishmërinë e tyre për t’u hapur emocionalisht.

Burrat gjithashtu mund t’i drejtohen sjelljeve jo të shëndetshme të përballimi te stresit, ankthit apo depresionit, të tilla si përdorimi i drogës ose alkoolit, në vend që të kërkojnë mbështetje nga familja, miqtë ose një profesionist në lidhje me shëndetin e tyre mendor.

Dallimi në manifestimin e depresionit tek burrat

Ndërsa nuk ka asnjë formë specifike të “depresioni mashkullor”, është e rëndësishme të theksohet se disa simptoma janë më të zakonshme tek meshkujt sesa tek femrat. Këto mund të përfshijnë nervozizëm, zemërim të papritur, rritje të humbjes së kontrollit, marrjen e rrezikut dhe agresion.

Problemet e zakonshme të shëndetit mendor tek meshkujt

 • Vetmia dhe izolimi social

Vetmia dhe izolimi social mund të kenë implikime serioze në shëndetin mendor dhe fizik të një individi. Ndërsa vetmia është ndjenja e mungesës së lidhjes me të tjerët, izolimi social i referohet mungesës së kontaktit shoqëror. Të dyja mund të jenë të dëmshme për mirëqenien psikologjike dhe kërkojnë ndërhyrje të përshtatshme.

 • Stresi dhe menaxhimi i tij

Stresi, nëse lihet i pamenaxhuar, mund të çojë në probleme të shëndetit mendor si ankthi dhe depresioni. Është thelbësore që meshkujt të njohin nivelet e tyre të stresit dhe të adoptojnë strategji efektive për ta menaxhuar atë, si ushtrimet, meditimi apo marrja e ndihmes psikologjike.

 • Ankthi: një sfidë e zakonshme

Ankthi është një nga sfidat kryesore të shëndetit mendor me të cilin përballen meshkujt. Karakterizohet nga shqetësimi i vazhdueshëm dhe frika irracionale që mund të ndërhyjë në jetën e përditshme. Njohja dhe adresimi i ankthit është kritik për mirëqenien e përgjithshme.

Shëndeti mendor i burrave: Strategjitë efektive për adresimin e problemeve të zakonshme

Burrat përballen me sfida të rëndësishme të shëndetit mendor, por ka shpresë dhe ndihmë në dispozicion. Le të zbulojmë së bashku strategjitë efektive për të adresuar problemet më të zakonshme dhe për të përmirësuar mirëqenien psikologjike.

 • Trajtimi me sukses i problemeve të shëndetit mendor

Çështjet e shëndetit mendor nuk duhet të trajtohen vetëm. Kërkimi për ndihmë është hapi i parë drejt rimëkëmbjes. Çelësi është që të ndërhyhet sa më shpejt që të jetë e mundur për të maksimizuar shanset për një shërim të shpejtë. Flisni me partnerin tuaj, një anëtar të besuar të familjes ose një profesionist të shëndetit mendor për të marrë mbështetjen që ju nevojitet.

 • Qasje terapeutike dhe teknika efektive

Ka shumë strategji dhe teknika efektive për trajtimin e problemeve të shëndetit mendor. Terapia konjitive e sjelljes, për shembull, është treguar të jetë veçanërisht e dobishme në trajtimin e ankthit dhe depresionit. Vetëdija dhe meditimi gjithashtu mund të ndihmojnë në reduktimin e stresit dhe përmirësimin e mirëqenies së përgjithshme psikologjike.

 • Rëndësia e vetë-kujdesit dhe stilit të jetesës

Mos e nënvlerësoni rëndësinë e vetëkujdesit dhe një stili jetese të shëndetshëm në përmirësimin e shëndetit mendor. Ushtrimet e rregullta nuk i sjellin dobi vetëm trupit, por edhe mendjes, duke reduktuar stresin dhe duke përmirësuar humorin. Një dietë e ekuilibruar dhe e pasur me lëndë ushqyese mund të luajë gjithashtu një rol jetësor në mbështetjen e shëndetit mendor.

Thyerja e tabusë: Të kërkosh ndihmë është një shenjë fuqie

Është thelbësore të shpërndahet tabuja rreth shëndetit mendor të mashkullit. Kërkimi për ndihmë nuk është një shenjë dobësie, por e forcës dhe elasticitetit. Nëse ju ose dikush që njihni po lufton me shëndetin mendor, mos hezitoni t’i drejtoheni profesionistëve të trajnuar për mbështetjen që ju nevojitet.

Si përfundim, shëndeti mendor i meshkujve është një çështje e rëndësishme që kërkon vëmendje dhe veprim. Me ndihmën e strategjive të duhura dhe mbështetjes adekuate, ju mund të trajtoni me sukses problemet e zakonshme dhe të përmirësoni mirëqenien tuaj të përgjithshme psikologjike.

Nëse keni ndonjë dyshim se çfarë lloj mbështetjeje mund të jetë e dobishme për ju, mos hezitoni të na kontaktoni me email ose telefon. Ne jemi këtu për t’ju ndihmuar të zgjidhni çdo problem me të cilin përballeni. Psikoterapia është një rrugë që do t’ju ndihmojë të zhvilloni strategji efektive për të zëvendësuar ato jofunksionale.

Ne ofrojmë konsultime online për të thjeshtuar procesin. Me një laptop, tablet ose smartphone të thjeshtë, ju mund të rezervoni një konsultë psikologjike në internet dhe të aksesoni shërbimet e psikologut tonë nga komoditeti i shtëpisë tuaj.

Na kontaktoni në Skype në studio.psikologie për të rezervuar konsultën tuaj online nëpërmjet SKYPE, WHATSAPP, VIBER. Ne jemi këtu për t’ju ndihmuar të merrni mbështetjen që ju nevojitet, kur dhe ku ju nevojitet.

Dhe nesë po pyesin sa kushton një seance te psikologu, me poshtë gjeni listen e cmimeve:

 • Seanca e konsultës – 60 minuta, 5000 lekë të reja/ 50€ euro
 • Seancat e Psikoterapisë fillojnë 5000 lekë të reja/50€ euro
 • Terapi çifti seanca është 70 minuta kushton 7500 lekë të reja/75 euro

info@studiopsikologjie.al

+355692642618

Shërohuni para se të keni fëmijë, në mënyrë që ata të mos kenë nevojë ta bëjnë!

Shëndeti psikologjik i foshnjave fillon shumë përpara ngjizjes. Gjithashtu, lind shumë kohë përpara se të mendoni ti keni ato. E gjithë kjo ka të bëjë me lidhjen e krijuar me prindërit tanë, pra me stilin e lidhjes.  Sot, le të shqyrtojmë të gjitha këto çështje në më shumë detaje.

Të bëhesh mirë përpara se të lindësh fëmijë është thelbësore në kërkimin e mirëqënies së tyre të plotë. Në këtë kuptim, mësimi më i mirë që mund të japim është të kujdesemi për veten, të mbrohemi nga të këqijat dhe të jemi të respektueshëm për tempullin tonë dhe atë të të tjerëve, por nuk është aq e thjeshtë sa duket në shikim të parë.
Shumica prej nesh dëshirojnë më të mirën për fëmijët tanë, por dëshira për të nuk mjafton. Thurja është e nevojshme për të ndërtuar një shportë dhe, shumë herë, ne nuk e kuptojmë mungesën e thurjes ose, e njëjta gjë, nuk jemi të vetëdijshëm për stilin tonë të lidhjes dhe se si do t’ua kalojmë atë të vegjëlve tanë.

Është shkatërruese të shohësh njerëz të thyer që nga fëmijëria për shkak të stilit të lidhjes prindërore ose çështjeve të tjera shëndetësore.
Me këtë në mëndje, mund të themi me vendosmëri se shëndeti psikologjik i njerëzve fillon shumë përpara ngjizjes. Thënë kështu, ne nuk mund të mbyllim sytë. Le të thellojmë temën.

psikolog tirane

Read more

Qeni im i zi, që quhej Depresion!

Ndiheni të trishtuar, të pakënaqur, të dëshpëruar?  Keni pësuar një dështim, keni humbur nje njeri te shtrenjte, ose ndoshta thjesht ndiheni shumë të trishtuar dhe nuk mund të gjeni një shpjegim të mundshëm për atë që po ju ndodh. Imagjinoni që kjo gjendje shpirtërore që ju përshkon befas merr formën e një qeni të vogël të zi që ju afrohet këmbëve, shikimet tuaja të trishtuara takohen dhe që atëherë qeni i vogël i zi nuk do t’ju lërë më vetëm: do të jeni vetëm ju të dy, i zhytur në një trishtimi të thellë. Qeni i zi do të ndjekë hapat tuaj tashme të ngadaltë dhe të lodhur dhe, duke i ndjekur ato, do t’i bëjë ata edhe më të ngadalshëm dhe më të lodhur. Me çdo hap kafsha do të bëhet më e madhe, derisa nuk mund të shihni asgjë përveç atij qeni të zi pranë jush, tani një bishë e frikshme me përmasa gjigande. Si mund ta lë atë qen të shkojë?

Simptomat psikologjike dhe mentale si (#Ankthi, #depresioni, #dëshpërimi …) nuk janë dhimbje që të fshihen dhe të shtypen ; duhet të shihen si sinjale paralajmëruese e psikikës sonë që tregojnë se diçka në jetën tonë nuk është duke shkuar në mënyrë të drejtë. Vetëm duke i mirëpritur ato dhe duke i kuptuar mund ti ndalojmë që të na mundojnë.

Depresioni është një nga çrregullimet mendore më të zakonshme dhe paaftësuese dhe, jo çuditërisht, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka parashikuar që brenda pak vitesh ai do të jetë shkaku i dytë i paaftësisë për shkak të sëmundjes, menjëherë pas sëmundjeve kardiovaskulare. Shumë njerëz që vuajnë nga ajo (dhe familjet e tyre) shpesh kanë frikë të flasin për vështirësitë e tyre dhe nuk dinë se ku të drejtohen për ndihmë.

KERKONI NDIHME…largoni qenin e zi nga jeta juaj!

 

 

Kerkoni ndihmë profesionale… Duhet te mesoni te mos keni frikë nga “qeni i zi”, duhet te mesoni se në vend që të ikni nga problemet, më mirë t’i përqafoni ato.

Këshillimi me #psikologun të ndihmon të përballesh me çdo gjë dhe të ringrihesh. Profesionistet e Studio Psikologjie ofrojne konsulta ne zyre ose online për depresion, stres, divorc, probleme personale, probleme me fëmijët një moment i vështirë për tu kaluar apo marrëdhënia në çift.

Jemi ketu per t’iu ndihmuar te largoni “qenin e zi” qe prej kohesh ju mundon.

Përveç shërbimit online skype, Studio Psikologjie ju pret nepermjet, viber, whatsApp me video call, por ju presim edhe në studio në Tiranë.

Mail: info@studiopsikologjie.al
Tel: +355692642618

Studio Psikologjie në Tiranë është këtu për të ndihmuar në përmirësimin e vetëvlerësimit dhe shëndetit tuaj mendor

Vetëvlerësimi dhe shëndeti mendor

Çfarë është vetëvlerësimi? Vetëvlerësimi është mënyra se si mendojmë për veten dhe vlera që i japim vetes. …

mendimet obsesive psikolog tirane

Mendimet obsesive

Çrregullimi obsesiv-kompulsiv (OCD) karakterizohet nga një model mendimesh dhe frikash të padëshiruara të njohura si …

Rezervoni sot një seancë psikologjike me psikolog ne Tirane

Terapia e Traumës

Çfarë është Terapia e Traumës? Trauma është një përvojë emocionale ose fizike intensive që mund të ketë efekte …