Psikodiagnoza

PSIKODIAGNOZA

Diagnoza psikologjike  përfshin vlerësimin e aspekteve patologjike dhe fiziologjike të psikikës njerëzore : mjetet që janë përdorur për të zbuluar praninë dhe qëndrueshmërine e elementeve patologjike, për të vlerësuar tiparet e personalitetit të një individi. Testet psikologjike janë të ndërtuar nga  nevoja të ndryshme dhe mund të jenë në formën e pyetësorëve / ose të kërkojnë kryerjen e detyrave dhe përfundimin me sukses të testeve ( p.sh. testet e inteligjencës ) . Ka edhe ” teste grafike ” të cilat ofrohen  për vlerësimin e aspekteve të dala nga vizatimet e subjektit . Administrimi i testit zakonisht haset në vlerësimin e kontekstit që përfshin të paktën një intervistë , e cila lind si një shtojcë në provë :diagnoza del nga integrimi i të dhënave të shumta që rrjedhin nga të dy instrumentat . vlerësimi  dhe interpretimi i këtyre elementeve të jep diagnozën psikologjike MMPI-2 (vlerësimi i përgjithshëm i personalitetit) WAIS-R (Q.I. matje) Bateria e testeve projektive Listat (analizë e projektimit për vlerësimin e personalitetit) SCL-90R Quid (testi i vlerësimit shumëdimensionale e dhimbjes fizike dhe Psikogjenike dhe evoluimin e saj) Test për vlerësim / monitorimit të pagjumësi Testet për vlerësimin e ankthit dhe depresionit Neuropsychological ekzaminimi i shkurtër Ne gjithashtu kryejmë vlerësime psikologjike (Konsulencë teknike e Pjesës).

Mendime negative të përsëritura dhe automatike, si t’i eliminoni ato

Mendime negative të përsëritura dhe automatike, si t’i eliminoni ato Jeta nuk është një proces mekanik, nuk ofron …

Fëmijë pa rregulla: pse është e rëndësishme të dini si të thoni “jo”!

Fëmijë pa rregulla: pse është e rëndësishme të dini si të thoni “jo”! Të thuash po për një prind është …

Lumturia: Si ta gjesh brënda vetes!

Lumturia: Si ta gjesh brënda vetes! Një trajner i famshëm i basketbolli, John Wooden gjithmonë thoshte “Gjërat …