Këshillimi dhe Mbështetja Psikologjike

KËSHILLIMI DHE MBËSHTETJA PSIKOLOGJIKE

Këshillimi dhe mbështetja psikologjike janë terapi që vijnë në rrugë të ndryshme në varësi të subjektit në të cilin është kryer ( të tilla si Psikologjia e mirëqenies ,  Psikologjia Shkollore , e Punës,  e Sportit, Psikologjia Ligjore , dhe të tjera ) . haset si pjesë e konsultimeve të individit , çiftit dhe familjes e janë zakonisht të adresuara çështjet në lidhje me vështirësi të përkohshme , për sëmundje të lehta ose sikleti në marrëdhëniet’më të ndërlikuara dhe jo të përshtatshme për këshilla të thjeshta , është e këshillueshme për të ndërmarrë një proces të mbështetjes psikologjike dhe këshillim ose psikoterapi , në varësi të karakteristikave të pasqyrës klinike .

Vlerësimi ( Psikodiagnoza) shpesh është një pjesë integrale e Konsulencës Psikologjike kur kjo është preliminare për ndërhyrjet që kanë për qëllim ndryshimin e nivelit individual ose në grup. Këshillimi psikologjik mund të mbulojë aspektet individuale të performancës ose kur personi dëshiron të përmisohet. Në shërbim , ju mund të kërkoni për këshillim individual , çift ose familje.

Këshilla mund të lidhen me : vështirësi të përkohshme individuale ; vështirësi në çift  dhe çrregullime seksuale ; Vështirësitë në marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve ; çështjet psiko – arsimore ; Seancat e programimit neurolinguistik ( NLP ) probleme për shkollën dhe punën . Psikoterapia ka  për qëllim  të ndihmoje  njerëzit që vuajnë nga çrregullime psikologjike , si dhe  për terapi të drogës SUPPORT PSIKOLOGJIK Mbështetja psikologjike është një ndërhyrje terapeutik me qëllim që njerëzit që janë duke përjetuar një moment  shqetësues ose të një krize personale , por që nuk kanë asnjë simptomë  përkatëse klinike të kërkojnë nje ndërhyrje terapeutike .

Ajo mund të bëhet në mënyrë individuale ose në grupe , kur disa njerëz ndajnë të njëjtat vështirësi apo situatë identike personale : ajo përfshin  mbështetje për momente të ndryshimeve që nuk do të nënkuptonte vështirësi . Shërbimi ju ofron ; Intervista psikologjike për të mbështetur individ, çift apo familje ; Mbështetje psikologjike tek familjarët e personave të nënshtruar  në trajtime  mjekësore  ose psikoterapi .

Supervizim për të sapodiplomuarit apo psikologët e rinj

Supervizim për të sapodiplomuarit apo psikologët e rinj

Në Shqipëri, si në shumë vende të tjera, ekziston një praktikë standarde për psikologët e rinj që përfshin mbikëqyrjen …

Shëndeti mendor të meshkujt

Shëndeti mendor të meshkujt

Pse burrat kanë frikë të flasin për shëndetin e tyre mendor? Pritjet sociale dhe rolet tradicionale gjinore luajnë …

blank

Seanca Psikologjike Profesionale në Tiranë

Ofrojmë Seanca Psikologjike për Individë, Familje dhe Çifte në Tiranë Në zemër të Tiranës, studio jonë e psikologjisë …