psikoterapia

3 gjëra që duhet të pranoni nëse doni të kapërceni dhimbjen dhe vuajtjen

3 gjëra që duhet të pranoni nëse doni të kapërceni dhimbjen dhe vuajtjen Herët ose vonë të gjithë do të hasim …

Reflektime mbi strategjitë e ndryshimit në psikoterapi

Reflektime mbi strategjitë e ndryshimit në psikoterapi: fjalët që kanë rëndësi… Puna mbi narracionin për të …

Këshillat më të mira të psikologjisë

Shtatë nga mësimet më të mira të psikologjisë dhe çfarë i bën ato të tilla.  Këshillat më të mira të psikologjisë …