Zhvillo falas këtu testin e inteligjencës IQ Test

Zhvillo falas këtu testin e inteligjencës IQ Test

IQ Test

Zhvilloni falas testin e inteligjencës dhe zbuloni koeficientin tuaj të inteligjencës. Për dekada me radhë, shumë theks është vënë në aspekte të caktuara të inteligjencës si arsyetimit logjik, aftësitë matematike, aftësitë hapësinore, analogjitë e të kuptuarit, shkathtësitë verbale etj. Studiuesit janë habitur nga fakti se ndërsa IQ (testi inteligjencës) mund të parashikojë një nivel të larte të shkallës akademike dhe, në një farë mase, sukses profesional dhe personal, prapë kishte diçka që mungonte në ekuacion.
Disa nga ata persona që kishin rezultatet IQ (testi inteligjencës) të pabesueshëm në përfektshmëri ishin duke dalë keq në jetë, bile mund të thuhet se ata ishin duke humbur potencialin e tyre nga mënyra e të menduarit, mënyra e sjelljes dhe e komunikimit, mënyra këto që pengonin seriozisht shanset e tyre për sukses.Një nga pjesët më të rëndësishme të zhdukura në ekuacionin e suksesit ishte inteligjenca emocionale, një koncept bërë popullore nga libri novator i Daniel Goleman, e cila është bazuar në vitet e hulumtimit nga shkencëtarë të shumtë të tillë si Peter Salovey, John Meyer, Howard Gardner, Robert Sternberg dhe Jack Block, për të përmendur vetëm disa. Për arsye të ndryshme dhe në sajë të një game të gjerë të aftësive, njerëzit me inteligjencë të lartë emocionale (EI) kanë tendencë të jenë më të suksesshëm në jetë se ata me EI (inteligjencë emocionale) të ulët edhe në qoftë se IQ (testi i inteligjencës) së tyre klasike është mesatar.

Qeni im i zi, që quhej Depresion!

Ndiheni të trishtuar, të pakënaqur, të dëshpëruar?  Keni pësuar një dështim, keni humbur nje njeri te shtrenjte, …

Ankthi i mëngjesit: shkaqe dhe këshilla të dobishme!

Në mënyrë ideale, secili prej nesh duhet të zgjohet i relaksuar, i freskët nga një gjumë i qetë. Fatkeqësisht, ky …