Artikuj

Kriza ekonomike: femrat e mbajnë më mirë

Kriza ekonomike: femrat e mbajnë  më  mirë   studio psikologjie

Kërkimet tregojnë se me krizën ekonomike, rreziqet për ekuilibrin mendor janë shumë më të mëdha për meshkujt ndersa te femrat,  rrit autostimen për veten e tyre. Prej kohësh ekspertët dhe organizatat shoqërore na paralajmërojnë për rrezikun e shëndetit mendor të shkaktuar nga kriza ekonomike . Por deri pak ditë më parë asnjë kërkim nuk kishte demonstruar në mënyrë të qartë , të dhënat dhe fakte ,se çfarë janë këto rreziqe.

Një studim nga kërkuesit spanjolle të publikuar në European Journal of Public Health  tregon një rritje të çrregullimeve mendore në mesin e meshkujve (nga 15% në 2006 në 17% në vitin 2012 ) , në kontrast me gjetjet në grupin e grave , e cila ndryshoj nga 25 % në 2006 në 23% në vitin 2012 . Aspekti interesant i këtij kërkimi është i lidhur me faktin se ky fenomen nuk është homogjene tek meshkujt , por është i lidhur me moshën dhe kushtet – ekonomike .

Bazuar në sa më sipër , duket se meshkujt  ( psikologjikisht ) janë më keq  ata në grupmoshën 35-54 , kryesisht kryetarët e familjeve , të cilët kryejnë punë  manuale . Ankthi psikologjik është matur nëpërmjet administrimit të një pyetësori të përdorur në projektin evropian Sophie ( Vlerësimi i Ndikimit të Politikave Strukturore për Shëndetësin pabarazinë dhe përcaktuesit e tyre sociale , dhe nxitjen e ndryshimit ) , i cili mati praninë  e simptoma të depresionit dhe ankthit dhe panë se rritja e depresionit ishte e madhe veçanërisht në prani të papunësisë / ose të përkeqësimit të kushteve ekonomike .
Në të kundërt, femrat duket se tregojnë një përmirësim nga ana psikologjike , pavarësisht krizës ekonomike. Sipas kërkuesve, ky efekt (pak) pozitiv duhet të lidhet me rolin e ri të kryetarit të familjes që partneri i një njeriu të papunë duhet të përballet: edhe pse e vështirë, me këtë rol të ri më aktiv brenda familjes mund të ketë efekte pozitive në vetë-respekt të gruas.
Të dhëna sigurisht të padiskutueshme, ndoshta pak të paparashikueshme. Ne presim me padurim  një studim të zgjidhjeve më konkrete, për të dal sa më shpejt të jetë e mundur nga ky dënim.

psikologjia-kriza ekonomike

Qeni im i zi, që quhej Depresion!

Simptomat psikologjike dhe mentale si (#Ankthi, #depresioni, #dëshpërimi …) nuk janë dhimbje që të fshihen dhe …

Ankthi i mëngjesit: shkaqe dhe këshilla të dobishme!

Ankthi i mëngjesit: shkaqe dhe këshilla të dobishme! Në mënyrë ideale, secili prej nesh duhet të zgjohet i relaksuar, …